Feeds:
Objave
Komentarji

Posts Tagged ‘strokovno srečanje’


V sklopu evropskega projekta »Z naravo do medsebojnega razumevanja« (»With nature to mutual understanding«) smo se od 9. do 13. julija udeležili srečanja na Portugalskem, ki ga je organiziral projektni partner Fakulteta za družbene vede in humanistiko Nove univerze v Lizboni (Faculdade de ciencias sociais e humanas, Universidade Nova de Lisboa). Čeprav je glavni cilj projekta izmenjava dobrih praks na področju terapije z vrtom, smo tokrat imeli dodatno možnost in Arboretum Volčji Potok ter naše aktivnosti predstavili na 23. mednarodni lizbonski konferenci združenja socialne/humane ekologije z naslovom »Navigating complexity: human.environmental solutions for challenging future«, ki je potekala med 7. in 10. julijem 2018.

Projektni partnerji smo na konferenci sodelovali 9. in 10. julija. V sklopu simpozija na temo terapije z vrtom smo partnerji projekta Erasmus+ predstavili svoje ustanove in naše aktivnosti. Arboretum je imel predstavitev z naslovom »Primeri terapije z vrtom in druge aktivnosti s terapevtskim učinkom v Sloveniji« (»The examples of horticulture therapy and other horticulture activities with therapeutic effect in Slovenia«).

lisbon-society-for-human-ecology

Slika 1: Fakulteta za družbene vede in humanistiko Nove univerze v Lizboni, ki je bila prizorišče konference združenja socialne/humane ekologije med 7. in 10. julijem 2018.

erasmus-portugal

Slika 2: Udeleženci projektnega srečanja Erasmus+.

Dva dneva sta bila namenjena ogledom različnih ustanov, kjer se izvaja terapija z vrtom, organizacije pa promovirajo tudi vrtnarjenje. Obiskali smo naslednje ustanove:

 • Casa da Cal, Posest Quinta do Pisão
 • Sedež organizacije Cercica
 • Akademija Semear
 • Cascais Environment, Pisarna soseske Adroana

Casa da Cal, Posest Quinta do Pisão v Naravnem parku Sintra-Cascais

Posest Quinta do Pisão je danes urejena v javno dostopni park (slika 3) in sloni na modelu trajnostnega upravljanja, ki je uravnotežen med potrebami ohranjanja obstoječe naravne biotske raznovrstnosti in različnimi poljedelskimi, živinorejskimi in gozdnimi dejavnostmi. Pri izvajanju dejavnosti spodbujajo sajenje domačih vrst, ki so dobro prilagojene na lokalne razmere, ter povečanje števila divjih vrst in s tem odpornost naravnih habitatov na okoljske spremembe. Posest od leta 2012 deluje pod okriljem občine Cascais. Služi tudi kot center za praktično usposabljanje otrok s posebnimi potrebami, ki so vpisani v izobraževalni program organizacije Cercica.

V parku smo si pogledali njihovo poljedelsko in živinorejsko dejavnost. V sklopu poljedelstva so osredotočeni predvsem na vrtnarjenje. Zasnovan imajo zelenjavni vrt, ki ga v celoti vzdržujejo zaposleni (slika 4). Tekom leta sprejemajo različne skupine in v sklopu njihovih potreb izvajajo različne aktivnosti. Npr. varovanci organizacije Cercica se pri njih izobražujejo in socializirajo, osnovnim šolam nudijo aktivnosti v sklopu učnega načrta in zdrave prehrane, občanom prav tako nudijo izobraževanje itd.

Vsi, ki želijo prostovoljno pomagati v parku, se udeležijo enoletnega izobraževalnega programa, da se seznanijo z vsemi fazami dela. Po zaključenem izobraževanju smejo samostojno opravljati delo na vrtu.

Zelenjavni vrt je zasnovan tako, da si lahko vsak obiskovalec sam z njive nabere pridelek in pri izhodu poravna račun za nabrane pridelke.

V sklopu živinorejske dejavnosti imajo nekaj konjev, s katerimi nudijo šolo jahanja za otroke. Pri oskrbnikih konjev se urijo tudi mladostniki, ki obiskujejo prilagojene programe poklicnega izobraževanja (slika 5). Po končanem urjenju se lahko zaposlijo, saj je v regiji precejšnje povpraševanje po oskrbnikih konjev.

Quinta-do-pisao

Slika 3: Zemljevid naravnega parka Quinta do Pisão.

Slika 4: Zelenjavni vrt, kjer si vsak obiskovalec proti plačilu lahko nabere zelenjavo.

Slika 5: Mladostnik, ki je na                            poklicnem izobraževanju, čisti                  konjska kopita.

Sedež organizacije Cercica v Livramentu

Cercica je zadružna organizacija za izobraževanje in rehabilitacijo oseb s posebnimi potrebami v občini Cascais. Ustanovljena je bila leta 1976 na pobudo staršev, tehnikov in drugih zainteresiranih ljudi zaradi potrebe po izobraževanju skupine otrok in mladih z motnjami v duševnem razvoju in invalidnostmi. Omenjene skupine do leta 1976 niso bile vključena v program rednega šolskega izobraževanja. Cercica se razvija v skladu z razvojem potreb varovancev. Varovance spremljajo skozi vse življenje.

Organizacija dobi 60 % finančnih sredstev od države za izvajanje javnega izobraževalnega programa, 40 % pa zagotovijo sami s svojimi proizvodi in storitvami. Trenutno je v organizaciji zaposlenih okoli 200 oseb, od tega jih je okoli 20 s posebnimi potrebami. Sodelujejo tudi prostovoljci in partnerji.

Cercica deluje na dveh področjih. Prvo zajema dejavnosti za osebe s posebnimi potrebami, drugo pa storitve, ki jih organizacija ponuja širši skupnosti.

Osebe s posebnimi potrebami

Osebam s posebnimi potrebami nudijo več sklopov pomoči.

Prvi sklop pomoči je osredotočen na otroke in mladostnike. Nudijo jim:

 • zgodnjo intervencijo s ciljem, da otrokom pomagajo v zgodnji fazi njihovega razvoja

ter

 • reševalni center za vključitev, ki je namenjen pridobivanju spretnosti dijakov s posebnimi izobraževalnimi potrebami v šolski dobi. Center je bil ustanovljen leta 2008, ko so na Portugalskem sprejeli zakon, ki nalaga šolam obvezo sprejemanja vseh otrok v svoje šolske programe, tudi otrok s posebnimi potrebami.

Drugi sklop je namenjen pridobitvi kvalifikacij in zaposlitve. S trajnim spodbujanjem poklicnega usposabljanja, vrednotenja in strokovne usmeritve ter s podporo za promocijo za spodbujanje dostopa, vzdrževanja in napredovanja zaposlovanja oseb z motnjami v duševnem razvoju in/ali invalidnosti, kar prispeva k njihovi popolni vključenosti v družbo.

Nudijo:

 • poklicno kvalifikacijo
 • podporo pri družbenem vključevanju
 • svetovanje pri zaposlovanju (so vez med osebami s posebnimi potrebami in podjetji, ki zaposlijo osebe s posebnimi potrebami)

Tretji sklop je center za poklicno izobraževanje in dejavnosti, ki je bil ustanovljen 1990. leta. Tu razvijajo najrazličnejše dejavnosti na ustvarjalen in inovativen način, kar zagotavlja dobro počutje in krepitev sposobnosti za spodbujanje kakovosti življenja. Ogledali smo si eno izmed ustvarjalnih delavnic – slikanje na keramiko. Njihove keramične ploščice so bile med drugim uporabljene tudi za ureditev podhodov.

Ogledali smo si njihov izobraževalni center. Trenutno imajo 120 učencev. Iz vsake učilnice je omogočen pogled na vrt, kar pomirja učence in da lažje sledijo pri pouku. Učencem nudijo tudi terapijo s psi, kar učence pomirja, jih motivira za aktivnosti na prostem.

Četrti sklop so stanovanjske enote s katerimi nudijo začasno ali trajno nastanitev osebam s posebnimi potrebami, ki ne morejo prebivati s svojimi sorodniki.

Storitve, ki jih nudijo skupnosti

Gre za ponudbo splošnih storitev, ki jih nudijo širši javnosti, s ciljem vključevanja oseb s posebnimi potrebami. Nekateri varovanci se po končanem izobraževanju pri njih tudi zaposlijo. Storitve nudijo na štirih področjih – vrtnarjenje (v okviru njihovega podjetja Cerplant), promoviranje zdravega načina življenja (v okviru njihovega podjetja Cermov), založništvo (podjetje Editora Cercica) in podpora na domu.

Cerplant je podjetje, ki se ukvarja z vzgojo sadik, enoletnic in trajnic, okrasnih rastlin in zelišč ter storitvami vezanimi na urejanje vrtov in organiziranje naravovarstvenih delavnic (slika 6). 80 % izdelkov prodajo javnim parkom, preostalih 20 % pa jih prodajo v svojem prodajnem centru. Ogledali smo si pridelavo sadik in zelišč ter njihov prodajni center z izdelki (CerGarden) (slika 8).

Cermov je podjetje za promocijo zdravega načina življenja. Storitve nudijo celotni skupnosti, otrokom in odraslim. V ta namen imajo telovadnico kot tudi ogrevan bazen.

Pri podpori na domu gre v glavnem za pomoč starejšim in invalidnim osebam vseh starosti. V tem oddelku so zaposlene tudi osebe s posebnimi potrebami, ki zaradi svoje visoke stopnje empatije pozitivno vplivajo na starejše, ki so porabniki storitev.

cercica-cerplant

Slika 6: Sadike, ki jih gojijo v okviru podjetja Cerplant.

Slika 7: Tudi udeleženci projektnega srečanja smo se preizkusili v slikanju na keramiko. Slika 8: CerGarden – trgovina z                          izdelki lastne pridelave.

 

Akademija Semear, Lizbona

Akademija Semear deluje pod okriljem društva BIPP. Društvo skrbi za popolno vključevanje invalidov v družbo na Portugalskem.

BIPP je bil vzpostavljen leta 2005 kot matična informacijska banka za starše, s ciljem, da zagotavlja informacije o obstoječih virih za invalidne osebe na Portugalskem. Njen namen je tudi podpora družinam, izobraževalnim delavcem, tehnikom in prebivalstvu pri iskanju virov, kako zadovoljiti individualne potrebe ljudi skozi vse življenje z namenom njihove socialne vključenosti.

Akademija Semear je danes neodvisna organizacija. Ustanovljena je bila leta 2014 na Visokošolskem inštitutu za agronomijo s ciljem usposabljanja in vključevanja oseb z motnjami v duševnem razvoju na trg dela. Z različnimi projekti podpirajo otroke, mlade in odrasle z učnimi ter razvojnimi težavami preko usposabljanja in razvijanja spretnosti, zaposljivosti in socialnega vključevanja ter kmetijske proizvodnje in predelave, s ciljem ustvariti trajnostne spremembe in neposredno preoblikovati življenja teh ljudi.

Večino finančnih sredstev (60 %) dobijo od države za izvajanje uradnega izobraževalnega programa, 30 % zaslužijo s prodajo izdelkov in storitev (piškotov, marmelad, začimb, omak itd.), preostalih 10 % pa z donacijami (gre za ovrednoteno delo oz. storitve, materiale).

Programi socialno-poklicnega izobraževanja in vključevanja upoštevajo telesne, intelektualne, čustvene in družbene sposobnosti vsake osebe, vzporedno s strokovnimi in tehničnimi veščinami.

Usposabljanje in razvoj

 • usposabljanje na področju tehničnih veščin za kmetijsko-živilski sektor; leta 2016 so se preusmerili na sonaravno kmetovanje
 • razvoj družbeno-strokovnih spretnosti (mehke veščine)
 • usposabljanje traja od 1-3 let

Zaposlovanje in socialno-poklicna vključitev

 • usposabljanje na delovnem mestu
 • praksa
 • nadaljnje spremljanje zaposlitve na delovnem mestu

Poleg programa izobraževanja je del Akademije Semear tudi socialno podjetje, kjer so zaposleni nekateri bivši udeleženci Akademije Semear.

Ogledali smo si sedež akademije s pripadajočimi površinami, kjer izobražujejo varovance (slika 9). Na polju velikosti približno 0,5 ha gojijo predvsem vrtnine, ki jih potem naprej predelajo. Tako imajo na sedežu tudi proizvodnjo sladkarij, piškotov, marmelad, začimb, omak itd., ki so del programa Semear – špecerija. Produkte prodajajo v lastni trgovini (slika 10), v supermarketih in v spletni trgovini. Na vseh produktih je označba stopnje sodelovanja osebe s posebnimi potrebami pri pridelavi izdelka.

semear-portugal-2

Slika 9: Njiva, kjer izobražujejo varovance.

semear-portugal

Slika 10: Semear – špecerija. Na sedežu akademije imajo trgovino izdelkov.

 

Cascais Environment, Adroana Neighbourhood Office

Občina Cascais je v soseski z večinsko občinskimi stanovanji leta 2009 ustanovila občinski vrt. Na njem je zagotovila 28 gred velikosti 32,5 m2, kompostnike, 6 ut za orodje, mize s klopmi, vodovod ter uredila betonske poti in ograjo (sliki 11 in 12). Stanovalci ne plačujejo nobene najemnine, tudi vode za zalivanje ne, se pa morajo pri vrtnarjenju držati strogih pravil. Uporabljajo lahko naravne materiale, za sabo ne smejo puščati nobenih smeti, grede so enotno urejene – npr. vsi imajo na enak način narejeno oporo za paradižnik. Kompostnike in ute za orodje si delijo.

Občinski vrt je imel zelo pozitiven vpliv na druge prebivalce. Vedno več ljudi je zaprosilo za gredice. Nekateri so okoli občinskega vrta kar sami zasnovali svoje grede in začeli vrtnariti, kar lahko vidimo tudi na posnetku iz zraka (slika 14; gre za starejši posnetek).

Zaradi velike zainteresiranosti je občina prisluhnila prebivalcem in jim dala na voljo dodatno zemljišče in zraven uredila novi vrt. Ta je prav tako urejen z utami, kompostniki, tekočo vodo za zalivanje itd. Grede na novem vrtu so večje, od 32,5 do120 m2, glede na potrebe in vrtnine, ki jih prebivalci sadijo.

Medtem ko je občinski vrt namenjen revnejšim prebivalcem soseske, v novem vrtu lahko dobi gredo kdor koli. Približno ena tretjina obdelovalcev je domačinov (Portugalcev), ena tretjina iz Gvineje Bissau in ena tretjina iz ostalih kolonij. Na vrtovih gojijo pretežno eksotične rastline, ki imajo visoke cene oz. jih v regiji ni možno kupiti.

Štirje mentorji, ki so zaposleni pri občini, skrbijo za oba vrtova. Občanom svetujejo pri gojenju vrtnin, nadzorujejo, da se vsi držijo reda in da so grede res obdelane, saj so ljudje po pogodbi zavezani obdelati površino, ki jim je bila dana. V primeru, da greda ni obdelana, jim gredo odvzamejo.

Projekt je zelo uspešen, saj je občino zaprosilo za gredo 1400 oseb, ki so razvrščeni na čakalno listo.

Slika 11: Vrtovi so opremljeni z utami za orodje, mizami, klopcami itd. Vrtove sta nam razkazala dva od štirih mentorjev, ki jih zaposluje občina Cascais.

Slika 12: Kompostniki. na občinskem vrt.

Slika 13: Vrtne grede, ki jih obdelujejo               občani Cascaisa pod mentorstvom. Slika 14: Vrtovi slikani iz ptičje                          perspektive. Vir: Adroana, na: http://www.google.com/maps.

 

Avtorji slik: Petra Juvan, AVP (slike 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11), Zorica Zrim, AVP (slike 2, 3, 9,13) in Iva Pires, Fakulteta za družbene vede in humanistiko Nove univerze v Lizboni (slika 12).

Datum: 27. 9. 2018

Pripravili: Zorica Zrim, univ. dipl. biol. in Petra Juvan, mag. kons.-rest.

 

 

Read Full Post »


V Arboretumu Volčji Potok smo se v letu 2017 pridružili evropskemu projektu »Z naravo do medsebojnega razumevanja« (»With nature to mutual understanding«). Namen projekta je izmenjava dobrih praks pri vključevanju narave v vsakdanje izobraževanje in v terapevtske aktivnosti. V sklopu projekta smo se udeležili osemdnevnega strokovnega srečanja, ki so ga tokrat organizirali partnerji iz Velike Britanije med 20. in 27. marcem 2018.

Slika 1: Vrt lahko stimulira vsa čutila, tudi sluh. Detajl senzornega vrta (projekt »Social and therapeutic horticulture«).

Predstavi se organizator srečanja, nacionalna, neprofitna, članska organizacija Garden Organic, s sedežem v mestu Ryton, ustanovljena v 1970-ih letih na pobudo ljubiteljev vrtnarjenja. Z željo ohranitve avtentičnih angleških sort različnih hortikulturnih vrst in za preprečitev njihovega izumrtja so ustanovili banko starih sort – »Heritage Seed Library«. Le-ta vsebuje sorte zelenjave, ki niso dostopne širši javnosti, ampak le članom organizacije.

   

Sliki 2 in 3: Utrinki srečanja – obisk »Martineau Gardens« in Garden Organic.

Poslanstvo organizacije je promocija sonaravnega vrtnarjenja, podpora članom ter drugim organizacijam, ki delujejo na področju vrtnarjenja. Njihova vizija je, da bi pridelava hrane v skupnostih postala del šolskega sistema in da bi bila vsakodnevno uporabljana za izboljšanje psihofizičnega stanja prebivalstva. V zvezi s tem izvajajo različne projekte in raziskave. V mislih imajo tudi vrtnarjenje kot terapevtsko metodo za izboljšanje stanj pri osebah s posebnimi potrebami.

Projekt »Food Growing in Schools Taskforce« so pričeli zaradi povečane zaskrbljenosti nad zdravjem in počutjem otrok in mladostnikov. Začetna ideja je bila, da je pridelava hrane v šolah učinkovit način spopadanja s temi težavami. Poleg tega učenci tako spoznajo od kod sploh pride hrana in kakšen je pomen naravnega okolja. Z uvedbo pridelave hrane v šolah so se učenci pričeli bolj zanimati za naravoslovne predmete, gradijo na spretnostih povezanih z delom v hortikulturi, povečalo se je zavedanje in razumevanje naravnega okolja. S tem promovirajo tudi zdravje in dobro počutje predvsem v povezavi z zdravim načinom prehranjevanja.

S projektom »Growing for health and happiness« spodbujajo širšo javnost k vrtnarjenju. Garden Organic izvaja na svojem sedežu program za izobraževanje prostovoljcev »Master gardener« (vrntarski mojster). Vrtnarski mojstri prebivalce svojih skupnosti spodbujajo k vrtnarjenju, razlagajo zakaj je vrtnarjenje koristno, hkrati pa jim nudijo tudi vso podporo pri razvoju spretnosti. Pokazalo se je, da gospodinjstva, ki so vključena v ta 12 mesečni projekt tudi po koncu projetka obdržijo vrtove in vrtnarijo naprej. V sklopu promoviranja vrtnarjenja pripravljajo tudi delavnice o zdravih načinih priprave hrane – »Plot to pot

Garden Organic ima na površini približno 10,5 ha predstavljene primere dobrih praks ureditve »organskega« oz. sonaravnega vrta. Uporabljajo jih večinoma v izobraževalne namene.

 

 

 

 

 

 

Sliki 4 in 5: Primer majhnega sonaravnega vrta v vrtu organizacije Garden Organic.

Vsak sonaravni vrt je sestavljen iz naslednjih ključnih elementov:

 • vsaj 4 gredic, ki omogočajo kolobarjenje
 • kompost
 • na vrtu se ustvari naravni habitat, ki privablja različne opraševalce in plenilce – travnik, drevesa (vsaj eno, če ni prostora za več), ribnik, vmes so lahko tudi cvetlične gredice. Za živali se postavi prezimovališča in krmilnice, žuželčnike (bolj primerni so manjši, v večjih se lahko naselijo podgane). V kolikor je le možno se gnoji z naravnimi gnojili
 • pri urejanju takega vrta se ne sme biti preveč temeljit – določene rastline pustimo čez zimo, saj služijo kot prezimovališče marsikateri koristni žuželki (npr. pikapolonica, ki se hrani z listnimi ušmi) in jih odstranimo šele spomladi.

Različni tipi vrtov

Pred stavbo podjetja so zasajene različne gredice (cvetlične, zelenjavne tudi tople grede). Vse rastline so označene in predstavljajo izobraževalni del.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sliki 6 in 7: Park, prehod iz izobraževalnega dela v predel z vrtovi.

 

garden-organic-project-meeting-arboretumSlika 8: Cvetlični vrt.

 

 

 

 

 

 

 

Sliki 9 in 10: Primer majhnega sonaravnega vrta.

 

 

 

 

 

 

Sliki 11 in 12: Spominski park ustanovitelju sonaravnega vrta Geoffu Hamiltonu.

 

biodynamic-garden

Slika 13: Biodinamični vrt je zasnovan tako, da se zvok odbija od kovinskih struktur in s tem odganja škodljivce.

 

project-meeting-ryton.JPG

Slika 14: Vrt za vse vremenske razmere.

 

Slike 15-17: Večji vrt z nizkimi in visokimi gredami, rastlinjakom, ribnikom in kompostom.

 

 

 

 

 

 

 

Sliki 18 in 19: Kuharjev vrt.

 

Semenska banka – »Heritage Seed Library« (HSL)

V zbirki imajo preko 800 različnih sort, večinoma evropskega porekla. Vse so prejeli kot donacije članov. Gre za redke, v svetovnem merilu edinstvene avtentične sorte in zgodovinske varietete, ki so jih člani gojili preko mnogo generacij. Prav tako vsebuje banka tudi bivše komercialne varietete, ki niso več registrirane, so pa še vedno priljubljene med vrtičkarji. Ker te sorte oz. varietete niso registrirane, jih ni možno prosto kupiti na trgu. Garden Organic jih prideluje izključno za svoje člane. V zameno za članarino vsakdo po lastni izbiri dobi 6 različnih sort semen iz letnega kataloga.

Semena za letni katalog (100-150 sort letno) pridelujejo strokovnajki Garden Organic. Pri vzgoji manj zahtevnih sort/varietet, ki se ne križajo z drugim

i sodelujejo tudi bolj izkušeni, dolgoletni člani, ki pridobijo status »član HSL«.

Pokazali so nam prostore in razložili postopek pridelave semen:

 1. Rastlinjak za vzgojo sadik.
 2. Opraševalnica – gre za toplo gredo, ki je namenjena vzgoji sort, ki se rade križajo z drugimi sortami. Cvetove oprašujejo s čopiči ali pa z muhami opraševalkami (v prostor prinesejo njihove bube tik preden se izležejo).
 3. Prostor za pripravo semen. Pokažejo nam različne naprave za suho ali mokro odstranjevanje semen. Nekatere med njimi so improvizirane, naredili so jih sami.
 4. Sušilnica semen. Sušijo pri temperaturi 20 °C in zračni vlagi ~10 %, približno dva tedna.
 5. Shramba semen. Shranjujejo jih v kontroliranih pogojih, temperatura prostora je nekje med 12–13 °C in zračni vlagi ~10 %. Semena zdržijo približno 5 let, nekatere sorte tudi do 7 let. Po tem času jih pregledajo in posadijo za seme, višek starejših semen objavijo v katalogu za člane.
 6. Prostor za čiščenje, vzdrževanje in pakiranje semen. Pri pripravi semen, čiščenju, vzdrževanju in pakiranju jim veliko pomoči nudijo prostovoljci.
Slike 20-22: Dejavnosti semenske banke.

 

Seznanjanje s projekti, ki vključujejo vrtnarjenje kot terapevtsko sredstvo za odrasle osebe s posebnimi potrebami, na primer osebe z motnjami učenja in osebe z demenco:

Ogled senzornega vrta

Senzorni vrt je bil zasnovan v sklopu projekta »Social and therapeutic horticulture«. Ta je namenjen odraslim z avtizmom, Downovim sindromom, motnjami učenja ter dementnim. Za senzorni vrt v celoti skrbijo varovanci in z namenom ni nikoli povsem oplet, da zanj poskrbijo varovanci.

Senzorni vrt je sestavljen iz več delov:

 • predel z dvignjenimi gredicami. Gredice so različno visoke z utorom za noge oz. invalidski voziček. So primerno široke, da je olajšan dostop do sredine za lažje vzdrževanje (sajenje, pletje). V tem delu so znaki – vohaj, glej, tipaj, poslušaj, okusi.
 • rastlinjak za prezimovanje in vzgojo sadik
 • gredice, kamor sadijo zelenjavo, rastline za barvila in druge, ki jih potem porabijo v različnih delavnicah za varovance in njihove skrbnike
 • spominski park je zasnovan v krog, v sredini je drevesasta oblika budleje, ki močno privablja metulje, okrog ni ograje ampak so dvignjene gredice v višini pasu. V tem delu je postavljena tudi klop. Klop za dementne mora biti taka, da se oseba lahko zanjo prime in se nanjo upre, saj se osebe z demenco zelo bojijo padcev.
 • v vsakem delu so drugačna tla, da varovanci vedo kje so. To je tudi eden od načinov, da oseba z demenco ne zapusti spominskega parka in se tako ne more izgubiti. Tla v spominskem parku so asfaltirana, v osrednjem predelu z dvignjenimi gredicami so tlakovci.
 • v parku je uta, zatočišče kamor se varovanci lahko umaknejo. V njej je tudi kuhinja, kjer jih učijo kuhati preproste jedi iz zelenjave, ki so jo sami vzgojili.
 • poseben prostor za skupinske delavnice. Na teh delavnicah jih učijo socialnih veščin. Npr. pri delavnici pakiranja sivke so na voljo samo ene škarje, s čimer spodbujajo varovance h komunikaciji – da zaprosijo za škarje, jih podajo, se zahvalijo, itd.
Slike 23-25: Senzorni vrt: predel z dvignjenimi gredicami, spominski park in skupinske delavnice.

 

Predstavitev in delavnica organizacije »Dementia Adventure«

Vodja projekta Kath Pyke nam je predstavila organizacijo »Dementia Adventure«, ki povezuje ljudi z demenco z »naravnim« svetom. V predstavitvi je sodeloval tudi George Rook – prostovoljec, aktivist z diagnosticirano demenco v začetni fazi.

Kath Pyke je v svojem predavanju predstavila način življenja dementih oseb, ter kako s projekti spodbujajo ljudi z demenco h gibanju v naravi. Kar 2/3 ljudi z demenco po diagnozi namreč več ne zapušča svojih domov, z vrtnarjenjem pa jih spodbujajo k aktivnosti ne glede na stadij bolezni.

George Rook je predstavil težave s katerimi se sooča in kako se v različnih situacijah odzove. Dementne osebe slabše razločijo zvoke, težje se zberejo za komunikacijo z več kot eno osebo hkrati, okvarjeno imajo lahko ravnotežje – pogosti so padci.

Predavanju je sledila delavnica na prostem, kjer nam je predstavnica združenja »Dementia Adventure« pokazala način vodenja dementne osebe po parku – osebo primemo pod roko, umirimo svoj glas, govorimo počasi, povemo kje hodimo in po kakšnem terenu. Peljemo jo do kakšne zanimive rastline in jo vprašamo kakšna se jim zdi, spodbudimo jo, da jo povoha, potipa …

Prostovoljec George je komentiral šibke točke določenih tipov vrtov. Ti dementnim zaradi zmanjšanih možganskih funkcij in posledično slabše obdelave slike v možganih povzročajo težave z zaznavanjem okolice. Nekaj primerov neprimernih elementov v vrtovih:

 • tla morajo biti ravna in enobarvna, saj vzorcev včasih ne prepoznajo in mislijo, da je tam luknja
 • visoki robniki gredic niso zaželjeni, prav tako niso zaželjeni cik-cak robniki, saj se bojijo padcev in na robnikih se lahko močno poškodujejo
 • pot v vrtu lahko vijuga in zavija, vendar ne ostro in ne takoj na začetku, ker to lahko prepoznajo kot prepreko
 • klopi morajo imeti oprijemalo in naslonjalo.

 

Vrtovi projekta »Leicestershire Master Gardener«

Najprej smo se z organizatorjem odpeljali v Enderby in si ogledali vrt njihove skupnosti. Tu gredice urejajo različne skupine, kot so šole, osebe s posebnimi potrebami, motnjami učenja, invalidi …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sliki 26 in 27: Urejanje gredic v okviru projekta  »Leicestershire Master Gardener«.

 

Naslednja destinacija je bil vrt v azilnem domu »Kennedy House«, ki so ga ravno začeli postavljati na novo. Celotno okolico azilnega doma bodo spremenili v gredice. Projekt vodijo z namenom, da bi azilantom pomagali pri vključevanju v družbo.

kennedy-house

Slika 28: Gredice v azilnem domu »Kennedy House«.

Sledil je ogled občinske knjižnice v Wigstonu. Njihov projekt je namenjen predvsem osebam z nedokončanim osnovnim izobraževanjem. Eden izmed predmetov je vrtnarjenje kot praktični in uporabni predmet. Cilj je, da se ljudi spodbudi k zdravemu načinu življenja (gibanje na svežem zraku) ter da se jih izobrazi o zdravi prehrani.

wigston-library-garden

Slika 29: Vrt v knjižnici v Wigstonu.

Zadnja destinacija je bil vrt na univerzi »University of Loughborough«. Tega urejajo v sklopu krožka in služi predvsem v izobraževalne namene, s ciljem, da se študente uči o pridelavi hrane ter ozavešča o zdravi prehrani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sliki 30 in 31: Vrt na univerzi »University of Loughborough«.

 

Vrtovi različnih skupnosti v okolici Birminghama

Najprej smo si ogledali »Uplands Allotments«, vrt največje skupnosti v Angliji z 422 parcelami. Občina je zavezana dati zemljo v najem vsakomur, ki zaprosi zanjo z namenom vrtnarjenja. Skupnost ima na tem področju zagotovljeno tako vodo kot elektriko.

uplands-allotments.JPG

Slika 32: »Uplands Allotments«.

Naslednja destinacija je bil vrt »Kushinga Gardens«, ki ga urejajo begunci in azilanti. Projekt jim pomaga pri vključitvi v družbo.

kushinga-gardens

Slika 33: Vrt v »Kushinga Gardens«.

Zadnja destinacija je bil terapevtski vrt »Martineau Gardens« v centru Birminghama. Vrt je namenjen sprostitvi in izobraževanju. Izvajajo okoljsko izobraževanje za osnovne šole s poudarkom na rastlinah in malih živalih. Ukvarjajo se tudi s prodajo sadik, večjo obiskanost pa zagotavljajo s prirejanjem različnih dogodkov.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sliki 34 in 35: Vrtovi v »Martineau Gardens«.

 

 

Ogled terapevtskega vrta v zaporu »HMP Rye Hill« in šole »Brook School«

Ogled vrta, ki ga urejajo zaporniki v zaporu »HMP Rye Hill« (prehodni zapor za usposabljanje, v katerem prestajajo kazen osebe obsojene na več kot 4 leta zaporne kazni in ki imajo še najmanj 12 mesecev do odslužitve kazni). Zapornikom nudijo več različnih programov poklicnega usposabljanja. Zaradi pogostih težav z alkoholizmom, odvisnostjo ter depresijo zapornikom nudijo tudi zdravljenje ter odvajanje od alkohola in prepovedanih drog. V sklopu zdravljena s pomočjo vrtnarskega mojstra, ki ga zagotavlja Garden Organic (projekt »Master Gardener«), urejajo tudi terapevtski vrt. Cvetlične gredice so od ideje do končnega urejanja v celoti delo zapornikov, mojster zgolj pomaga s strokovnimi nasveti. Glavni cilj projekta je, da zaporniki razvijejo poklicne spretnosti ter ponovno postanejo polnopravni člani družbe brez vračanja h kriminalnim dejavnostim in zlorabi prepovedanih substanc.

Zadnja destinacija srečanja je bila šola za otroke s posebnimi potrebami »Brooke School«. Varovanci šole so otroci in mladostniki z motnjami učenja. Cilj šole je otroke usposobiti za samostojno življenje z možnostjo zaposlitve v njihovi bližnji skupnosti. Pokazali so nam kako izvajajo učni proces. V šoli imajo menzo, kjer varovance najprej učijo socialnega vedenja na javnih mestih, kasneje tudi kuhanja in strežbe. Nekateri se po končanem šolanju zaposlijo v restavraciji v cerkvi v bližnjem mestu Rugby, kjer opravijo usposabljanje izven šole. Na ta način potem lažje najdejo zaposlitev drugje.

Na šolskem dvorišču imajo urejena tematska igrišča, na katerih se varovanci učijo različnih socialnih veščin.

Za urjenje socialnih veščin na plaži imajo na primer narejeno ogrado s plažo. Ogrado za živali imajo predvsem v terapevtske namene, učenci pa se hkrati naučijo ravnati z domačimi živalmi. V bližini imajo park, kjer se učenci seznanjajo z divjimi živalmi in rastlinami. Šola ima urejen tudi šolski vrt, ki se nahaja izven šolske posesti – parcela se nahaja na drugem koncu mesta na občinski lokaciji, kjer imajo parcele tudi druga gospodinjstva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sliki 36 in 37: Tematska igrišča v »Brooke School«.

Igrišča majhnim otrokom služijo zgolj kot igrišče, starejši pa dobijo svojim zmožnostim ustrezne zadolžitve pri vzdrževanju igrišč, skrbi za živali in gredice …

Organizator srečanja je izčrpno predstavil svoje projekte, delili z nami izkušnje in »knowhow«, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Novo pridobljeno znanje in ideje bomo uporabili pri načrtovanju nadaljnjih projektov.

Projekt poteka od 31. 12. 2016 do 29. 6. 2019. Sofinancirata ga program EU Erasmus+ in Ministrstvo za izobraževanje, mladino in šport Republike Češke.

 

Slika 38: Udeleženci projektnega srečanja na obisku v Enderbyu.

 

Pripravili: Zorica Zrim, univ. dipl. biologinja in Petra Juvan, mag. kons.-rest.

Read Full Post »