Feeds:
Objave
Komentarji

Posts Tagged ‘sneg’


Iz zavetja svojih domov radi opazujemo zasneženo okolico. Velikokrat pa nas stisne pri srcu, ko pomislimo, da je pravkar na plano prilezle zvončke, kronice in telohe zopet zasul sneg.

Če bi lahko pokukali pod zasnežene plasti, bi bili verjetno presenečeni. Ugotovili bi, da snežna odeja pravzaprav varuje rastline pred nizkimi temperaturami, hkrati pa prepreči zmrzovanje vode v tleh in tako omogoči, da je ta dostopna žejnim cvetlicam. Poleg tega jim nudi zavetje pred močnimi vetrovi, saj bi ti lahko poškodovali nadzemne dele rastlin.

Opazili bi lahko, da nekaj svetlobe vendarle pride skozi plasti snega, zato so rastline sposobne opravljati fotosintezo tudi pod snežno odejo. Seveda pa je aktivnost močno odvisna ne le od debeline snežne odeje temveč tudi od steptanosti snega. Ta namreč določa, koliko svetlobe bo prišlo do tal in kako učinkovito bo izmenjevanje plinov med rastlino in okolico.

Zato je ob naslednjem snežnem metežu vsa skrb odveč. Ko bo sneg skopnel, si bodo rastline opomogle in znova priklicale težko pričakovano pomlad.

Telohi

Kronce

Pripravila: Mateja Mavec, univ. dipl. biol.
Fotografiji: Mateja Račevski Mladenov, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Read Full Post »


V naravni nesreči, ki nas je doletela v začetku februarja 2014, so poškodovane tudi posamezne enote kulturne dediščine, prevladuje vrtnoarhitekturna dediščina.

Strokovnjaki AVP sodeljujejo s konservatorji ZVKDS pri vrednotenju škode, ki jo je žled povozročil na parkih in vrtovih, ki so zavarovani kot kulturna dediščina.

Doslej smo ovrednotili škodo:

• v parku gradu Snežnik,

• na logaškem drevoredu,

• v parku gradu Trebnik v Slovenskih Konjicah,

• in parku graščine Prevrat v Slovenskih Konjicah,

• v zdraviliškem parku v Dobrni,

• na parku pri graščini Brdo pri Lukovici,

• v drevoredu med Rodico in Mengšem,

• v parku Vile Bled,

• na Blejskem Otoku,

• v parku Vile Rog na Bledu.

Do konca tedna pa pridejo na vrsto še:

• v parku v Betnavi,

• v parku gradu Viltuš,

• v parku med hotelom Krim in kopališčem na Bledu,

• v parku v Slovenski Bistrici,

• v mestnem parku Celje,

• v parku Gutenbuchel,

• v parku na Topolšici,

• v parku graščine Šenek.

Pripravili bomo prvi opis nastale škode, popis ocenjenih potrebnih sanacijskih ukrepov in finančno oceno za izvedbo teh ukrepov.

Snežnik

Park gradu Snežnik

Snežnik

Park gradu Snežnik

Bled

Park na Bledu

Logatec

Napoleonov drevored v Logatcu

Sanacija škode s pomočjo Arboretuma Volčji Potok že poteka v parku gradu Snežnik.

sneznik-arboretum-sanacija

Pripravila: Matjaž Mastnak, univ. dipl. inž. gozd. in Mateja Račevski Mladenov, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Read Full Post »


Začetek februarja se tako kot za druge kraje po Sloveniji tudi za Arboretum Volčji Potok ni začel nič kaj obetavno. Napovedi o prihajajočem žledu, so se uresničile. Zajele so parkovni del Arboretuma in gozd.

V parku je drevnini lomilo vrhove in prevelike ter slabo pritrjene veje. Zaradi teže žleda in snega ima veliko dreves deformirane krošnje in se zaradi trajne deformacije lesnega tkiva, ne bodo vrnile v prvotno stanje. Posamezna drevesa so se zaradi prevelike obremenitve prelomila ali izruvala skupaj s koreninami. Ocenjujemo, da bo velika škoda tudi na grmovju, predvsem na oblikovanih pušpanih.

Škoda v gozdu Arboretuma je zelo razsežna, saj je prizadela vse tipe gozdnih združb. Najslabše stanje je v sestoju pacipres in cercidifilov nad Jezerom v Jelovi dragi. Tam je uničenih 90% vseh dreves. Drevesa so izruvana, prelomljena na pol ali tako upognjena, da so utrpela trajno deformacijo in jih je zato potrebno odstraniti. Podirale so se tudi odrasle, 200 letne bukve, za katerimi je v gozdu nastala velika praznina. Izruvane bukve ob sprehajalnih poteh so uničile tudi del steze, ki se je vila ob njih. To predstavlja še dodaten strošek sanacije žledoloma. Gaber, ki je rastel tik ob Velikem jezeru, je uničil tudi del brežine.

Škodo, ki je nastala zaradi žleda bomo sanirali. Na podlagi grobe ocene škode, bomo do naslednjega tedna izdelali sanacijski program. Tako bomo lahko takoj, ko se bo stalil led in sneg z dreves in ko bodo dopuščale vremenske razmere, začeli s sanacijskimi deli. Na nekatera območja, kjer je velik delež poškodovanih dreves, bomo posadili nove sadike, druga manj poškodovana območja bomo prepustili naravnemu zaraščanju. Za sprehajalce varen park bomo vzpostavili v roku enega meseca. V gozdu bomo takšno stanje vzpostavili v dveh mesecih.

Park je trenutno zaprt, saj še vedno obstaja velika nevarnost podiranja dreves in njihovih delov. Obiskovalce prosimo za razumevanje in podporo, da čim prej saniramo povzročeno škodo.

Arboretum

Bukev se je skupaj s koreninami izruvala in prevrnila v Jezero bele magnolije. Izruvane korenine so uničile tudi velik de sprehajalne poti.

Arboretum

Pot v Jelovo drago je zaprta s skladovnico izruvanih dreves.

Arboretum

Mlad sestoj bukve, ki se končuje s sestojem cercidifilov in pacipres, je žled močno prizadel.

Arboretum

V parku so se podirala posamezna drevesa, ki jih bomo hitro nadomestili z novimi sadikami.

Pripravil: Vasja Dornik, univ. dipl. inž. gozd.

Read Full Post »